Hoe groot is Nederland

Locatie en grootte

Eenmaal bekend als Nederland, bevindt Nederland zich in West-Europa. Het grenst aan België in het zuiden, Duitsland in het oosten en noorden, en de Noordzee aan de westkust. Het land heeft een totale oppervlakte van 41.526 vierkante kilometer (16.485 vierkante mijl). Dit omvat 33,889 vierkante kilometer land (13,084 vierkante mijl) en 7,643 vierkante kilometer (2,950 vierkante mijl) water. De kustlijn van Nederland is 451 kilometer (280 mijl) lang. De landgrenzen zijn 1.027 kilometer lang. De grens met Duitsland is 577 kilometer lang en dat is met België 450 kilometer lang. Het land is ongeveer zo groot als Maryland. Nederland ligt op het kruispunt van 3 van de belangrijkste rivieren van Europa: de Rijn, de Maas en de Schelde. De twee grootste steden van het land zijn Amsterdam, met een bevolking van 1,1 miljoen, en Rotterdam, ook met 1,1 miljoen mensen. Andere grote steden zijn Den Haag (700.000 mensen) en Utrecht (554.000 mensen). Zowel de hoofdstad als de zetel van de overheid bevinden zich in de west-centrale regio van het land, vlak bij de kust. Nederland heeft nog steeds 2 kolonies, Aruba en de Nederlandse Antillen (beide zijn gevestigd in het Caribisch gebied).

Bevolking

De bevolking van Nederland werd in juli 2000 geschat op 15.892.237. In 2000 bedroeg de bevolkingsgroei van de natie 0,57 procent. Het geboortecijfer was 12,12 geboorten per 1000 personen. Het vruchtbaarheidscijfer was 1,64 kinderen geboren per vrouw, wat lager is dan het vervangingsniveau (deze term verwijst naar het aantal kinderen dat een paar moet hebben om beide ouders te vervangen, wat ongeveer 2 kinderen is). Een groot aantal immigranten verhuist echter elk jaar naar Nederland. Jaarlijks zijn er gemiddeld 2.3 nieuwe immigranten in het land voor elke 1.000 inwoners. Het sterftecijfer is 8,72 doden per 1000 personen. Het kindersterftecijfer is 4,42 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen. Zoals veel van de geavanceerde geïndustrialiseerde landen vergrijst de Nederlandse bevolking. Het snelst groeiende segment van de bevolking is ouderen. Degenen ouder dan 65 jaar vormen 14 procent van de bevolking, en deze groep zal naar verwachting de komende 20 jaar in omvang verdubbelen. De gemiddelde levensverwachting voor mannen in Nederland is 75,4 jaar en 81,28 jaar voor vrouwen.

Ethniciteiten

De meerderheid van de mensen van Nederland heeft een Nederlandse afkomst (91 procent). De Nederlanders zijn voornamelijk van Germaanse en Gallo-Keltische oorsprong. De resterende 9 procent van de bevolking is verdeeld tussen mensen van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst. De Nederlandse samenleving is open, maar de afgelopen jaren is er bij sommige groepen sprake geweest van een toenemend anti-immigratiesentiment. In de jaren negentig werden een aantal nieuwe wetten aangenomen die de immigratie beperkten. Het jaar 1998 was een toptijd voor politieke asielzoekers; ongeveer 45.217 politieke vluchtelingen vestigden zich in Nederland. De werkloosheid is hoger onder minderheidsgroepen en enige discriminatie.

Advertenties

Algemene informatie

Nederland

Taal: Nederlands
Hoofdstad: Amsterdam
Inwoners: 16.779.576 (2013)
Oppervlakte: 37.354 km²
Staatshoofd: Koning Willem-Alexander
Volkslied: Wilhelmus
UTC: +1 (zomer +2)
Overige Informatie

Adverteerders